» Інформація про гурток робототехніки

Гурток робототехніки


Студентський науковий гурток «Робототехніка» – це добровільне об’єднання студентів СПК ЦНТУ, яке створене для здійснення науково-технічної та організаційно-виховної роботи. Метою створення гуртка є підвищення якості підготовки та рівня технічної обізнаності студентів коледжу в рамках забезпечення єдності навчальної та науково-пізнавальної роботи, формування культури дозвілля в студентському середовищі.

Завдання Гуртка:
• створення сприятливих умов для ефективної та науково-пізнавальної діяльності студентів;
• сприяння виявленню найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-технічної роботи студентів;
• систематизація набутих студентами теоретичних знань у галузі електроніки, робототехніки, мікропроцесорної техніки, програмування та використання їх у науково-пізнавальній діяльності;
• узагальнення, аналіз та презентація результатів власної науково-дослідницької діяльності студентів у ході підготовки публікацій, доповідей на наукових конференціях та семінарах;
• активізація творчих здібностей студентів при написанні курсових та дипломних робіт, що визначає готовність до створення принципово нових ідей на базі якісної технічної освіти;
• накопичення студентами знань технічних, фізичних та математичних наук, безперервне підвищення їх інтелектуального рівня шляхом самоосвіти;
• забезпечення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля студентів, їх інтелектуального та культурного розвитку в студентському середовищі СПК ЦНТУ;
• підготовка студентської молоді до самостійної наукової діяльності.Орієнтовні теми поточних занять
1. Вступ до електроніки.
2. Знайомство з середовищем розробки програм Arduino IDE.
3. Засвоєння основ програмування: змінні, цикли, умови, оператори, функції і т.п.
4. Підключення різноманітних органів керування: потенціометри, джойстики, енкодери, клавіатури і т.п.
5. Підключення різноманітних датчиків до плати Arduino: датчик освітленості, ультразвуковий датчик, оптичний датчик і т.п.
6. Робота із сервоприводами та кроковими двигунами. Створення і керування двохосьовим маніпулятором.
7. Розробка програми для керування роботизованою рукою за допомогою потенціометрів та джойстиків.
8. Робота із двигунами постійного струму
9. Розробка програми для забезпечення руху робота-автомобіля (при цьому робот рухається виключно по жорсткому алгоритму без можливості управління).
10. Розробка програми для забезпечення можливості робота-автомобіля оминати перешкоди з використанням ультразвукового далекоміра.
11. Розробка програми для забезпечення руху робота-автомобіля вздовж заданої напрямної лінії з використанням інфрачервоного датчика (line tracking sensor).
12. Підключення різноманітних модулів бездротового зв’язку до Arduino: Bluetooth, WI-FI, радіомодуль nRF24L01.
13. Розробка програми для керування рухом робота-автомобіля за допомогою телефона з використанням Bluetooth.
14. Розробка робота-автомобіля з дистанційним керуванням та передачею зображення на пульт користувача.
15. Розробка систем управління на базі FPGA Altera за допомогою САПР Qartus v13.
16. Розробка схем та друкованих плат на базі САПР Proteus та Altium Designer.
17. Виготовлення друкованих плат за технологією методів ЛУТ, фотолітографічного експонування, та лазерного експонування.
18. Розробка та використання конструкції твариноподібного та людиноподібного робота.
19. Програмування особливих функцій твариноподібного та людиноподібного робота.

Додатково видаються завдання (для команди розробників) на розробку власної конструкції та програми для керування роботом-автомобілем, розробку робота-балансира, розробку робота-маніпулятора і багато-багато інших. В кожне завдання включається створення власної конструкції робота в САПР КОМПАС-3D v16. Окремі деталі роздруковуються на 3D-принтері, після чого всі вузли складаються, підключаються необхідні електронні модулі і створюється програма для керування роботом. Вимоги до того, що повинен робити робот та до способів керування ним, для кожної команди є індивідуальними, що дозволяє використовуючи одну й ту ж конструкцію робота отримувати різні й цікаві результати.