» Загальна інформація

Порядок прийому до СПК ЦНТУ в 2018 році

Загальна інформація

Правила прийому до СПК ЦНТУ 2019 [806,07 Kb] (cкачувань: 6)
Положення про приймальну комісію [125 Kb] (cкачувань: 59)
Порядок подання електронних заяв [76,5 Kb] (cкачувань: 59)
Необхідні документи для вступу.doc [25 Kb] (cкачувань: 232)
Про роботу приймальної комісії [22,5 Kb] (cкачувань: 131)
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання [395,87 Kb] (cкачувань: 149)
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс [491,63 Kb] (cкачувань: 102)
Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту [165,67 Kb] (cкачувань: 114)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті [491,46 Kb] (cкачувань: 112)
Обсяг державного замовлення, 2018 рік.pdf [152,52 Kb] (cкачувань: 46)
Зміни до обсягу Держзамовлення, 2018 рік [173,42 Kb] (cкачувань: 13)
Абітурієнту про документи, які посвідчують особу

Вступ на молодшого спеціаліста. Що потрібно знати?

Відповіді Міністерства освіти і науки на найпоширеніші запитання щодо вступу до закладів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в 2018 році.

Чи набиратимуть цього року на навчання на молодших спеціалістів?

Так, набиратимуть. Відповідно до закону «Про вищу освіту» набір за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в системі вищої освіти буде здійснюватися і в 2018, і в 2019 році.

На молодшого спеціаліста можна вступати тільки після 9-го класу чи після 11-го також?

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можна вступати як на основі базової (9 класів), так і на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Чи потрібно здавати ЗНО при вступі на молодшого спеціаліста?

Зовнішнє незалежне оцінювання потрібно складати при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу).

У якій формі цього року подавати документи на молодшого спеціаліста?

У 2018 році при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста заяви подають:

 • на базі 11 класів – в електронній формі (крім випадків, визначених в пункті 1 Розділу VІI Умов прийому)
 • інші вступники – в паперовій формі.

Який перелік документів треба подавати?

Перелік документів, які необхідно подавати вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ (для осіб, яким у 2018 році виповнюється 17 років).

 • Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, військово-облікові документи не подають.

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ. А саме:
 • для тих, хто закінчив 9 класів – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • для тих, хто закінчив 11 класів – атестат про повну загальну середню освіту;
 • для тих, хто здобув освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста або ступені вищої освіти бакалавра чи магістра – диплом.
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Детальніше див. Розділ VІI Умов прийому.

Якщо я не встиг отримати паспорт, чи можу я подати свідоцтво про народження?

Свідоцтво про народження можуть подавати тільки особи, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року. Інші вступники подають документ, що посвідчує особу. Повний перелік таких документів наведено в Статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр» .

Коли починається та закінчується прийом документів на МС?

Строки подачі документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Категорії вступників

Початок прийому документів

Закінчення прийому документів

На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання

02 липня

14 липня о 18.00 год

На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання

реєстрація електронних кабінетів вступників –

02 липня

25 липня о 18.00 год.

для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

прийом заяв 12 липня

01 серпня о 18.00 год.

для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

прийом заяв 12 липня

08 серпня о 18.00 год.

На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання

Відповідно до правил прийому

Відповідно до правил прийому, але не раніше 07 серпня та не пізніше ніж за 30 днів від початку прийому

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників

Відповідно до правил прийому

Відповідно до правил прийому

Детальніше див. в розділ VІ Умов прийому 2018 року .

Коли проводяться вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди?

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди для вступу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в наступні строки:

Категорії вступників

Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід

На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання

З 15 липня до 22 липня

На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання

Творчі конкурси – з 28 липня до 07 серпня;

вступні іспити – з 02 до 07 серпня;

співбесіди – з 02 до 04 серпня

На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання

Визначаються правилами прийому

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників

Визначаються правилами прийому

Детальніше див. в розділ VІ Умов прийому 2018 року .

Як мені дізнатися, які предмети потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?

Перелік конкурсних предметів визначається Правилами прийому до закладу освіти.

Ви можете ознайомитись з ними на сайтах обраних Вами закладів вищої освіти.

Коли я дізнаюся, чи вступив, і коли мене мають зарахувати?

Зарахування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбувається:

Категорії вступників

Оприлюднення рейтингових списків

Зарахування

На основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання

Не пізніше 12.00 год. 24 липня

За державним або регіональним замовленням - не пізніше 18.00 год. 30 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 02 серпня;

додаткове зарахування - не пізніше 30 серпня;

На основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання

Відповідно до правил прийому

За державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12.00 год. 14 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 17 серпня;

додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня;

На основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання

Відповідно до правил прийому

На місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня.

Інше – відповідно до правил прийому, але не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв.

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших категорій вступників

Відповідно до правил прийому

На місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня.

Інше – відповідно до правил прийому

Детальніше див. в розділ VІ Умов прийому 2018 року .

Радимо уточнити, як саме відбуватиметься інформування в обраному Вами закладі вищої освіти.

Чи можу я пройти скорочене навчання на молодшого спеціаліста, якщо вступаю після 11-го класу чи після навчання у ПТНЗ?

Так. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть вступати на перший курс (на програму зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс, якщо це передбачено Правилами прийому.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть вступати на другий або старші курси, якщо це передбачено Правилами прийому.

Якщо я вже навчався на бюджеті на молодшого спеціаліста, але не закінчив навчання, чи можу я знову вступити на бюджет?

Особи, які навчалися за державним або регіональним замовленням і не завершили навчання, мають право повторно безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних закладах за умови відшкодування до бюджету коштів, витрачених на їх підготовку.

Чи можу я здобувати рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю на бюджеті, якщо я вже отримав одну освіту на бюджеті?

Так, можете у випадках, визначених в Умовах прийому , а саме:

 • за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної комісії;
 • або маєте направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

Чи можу я одночасно претендувати і на бюджетні, і на контрактні місця?

Так, можете. Для цього в заяві необхідно вказати, що ви претендуєте на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

Чи можу я отримати якісь додаткові бали?

Додаткові бали, які мають враховуватися при вступі, визначені у розділі VІІІ «Конкурсний відбір, його організація та проведення» Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.

Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:

 • до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року доданок встановлюється рівним 4;
 • для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.

Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:

 • до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року доданок встановлюється рівним 10;
 • для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.

Для осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

до конкурсного балу може додаватися бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

Чи можу я подати апеляцію на результати вступних випробувань?

Так, апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти.

Джерело: https://ru.osvita.ua/vnz/consultations/61326/