» » Академічна доброчесність є обов'язковою

Академічна доброчесність є обов'язковою

Шановні студенти. Як Вам добре відомо п.п. 1.5 Правил поведінки студентів
СПК ЦНТУ передбачено, що студент має в обов’язковому порядку
дотримуватися норм академічної доброчесності. Також, в нашому закладі
освіти два з половиною роки діє окремий Кодекс академічної доброчесності
де детально розтлумачено вимоги до студентів та викладачів. Днями
Президентом України підписаний новий Закон «Про повну загальну середню
освіту», який містить норму щодо забезпечення академічної доброчесності у
сфері освіти. Зокрема, ним визначено, що порушеннями академічної
доброчесності це, як правило: академічний плагіат, фабрикація,
фальсифікація, списування, обман тощо. Порушеннями академічної
доброчесності є і такі форми обману, як: надання педагогічними
працівниками та іншими особами допомоги студентам під час проходження
ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної
підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, не
передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження; використання
студентом під час контрольних заходів непередбачених допоміжних
матеріалів та/або технічних засобів; проходження процедури оцінювання
результатів навчання замість інших осіб.
Відповідальність за порушення академічної доброчесності може бути в
формі:
зауваження;
повторного проходження підсумкового оцінювання;
повторного проходження державної підсумкової атестації;
повторного проходження відповідного освітнього компонента освітньої
програми;
позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності
академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах,
олімпіадах, конкурсах.

Рішення про академічну відповідальність приймає викладач, який виявив
порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу освіти
відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.
Рішення про позбавлення учня академічної стипендії, призових місць на
учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих із
порушеннями академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа),
який їх виявив.
(Стаття 43 Закону України «Про повну загальну середню освіту», що ухвалений Верховною Радою України 16 січня 2020 року.)
скачать dle 10.2 КиноСвин


17-01-2020, 07:36

comments powered by HyperComments