» ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

Світловодський політехнічний коледж – - вищий навчальний заклад України, створений 1 вересня 1984 року.
З метою забезпечення зростаючих потреб в забезпеченні кваліфікаційними кадрами Світловодського радіозаводу 5 липня 1985 року приймається рішення про створення Світловодської філій Київського технікуму радіоелектронного приладобудування. В спеціально обладнаних кабінетах і лабораторіях розпочали заняття перші студенти. Це були робітники заводу. Директором призначено інженера заводу Шипіцена Олександра Івановича. За його участю та при допомозі керівництва налагоджується навчальний процес, оснащаються кабінети та лабораторії. На роботу запрошуються перші штатні викладачі.

1986 рік – директором призначається Лотош Лідія Олександрівна, яка розпочинає роботу з підготовки відкриття денного відділення навчального закладу.

1987 рік коледж переведено в корпуси колишнього загальнотехнічного факультету. Обладнуються навчальні приміщення, їдальня, фельдшерський пункт. Створено пакет документів щодо обґрунтування необхідності заснування самостійного навчального закладу в місті. Значну допомогу надавали керівники міста, заводу, директор Київського технікуму радіоелектронного приладобудування Анненкова В.П.

1988 рік Міністр промисловості засобів зв’язку Первишин Е.К. підписав наказ №146 про створення на базі Світловодської філії Київського технікуму радіоелектронного приладобудування самостійного навчального закладу з денною та вечірньою формами навчання Світловодський технікум радіоелектронного приладобудування.

Серпень 1988 року – колектив технікуму очолює Пивоваров Мстислав Миколайович. Під його керівництвом розпочинається період становлення : замовляється сучасне обладнання, розпочинається ремонт і перебудова приміщеннь, налагоджується методичне забезпечення. Перші групи денного відділення з двох спеціальностей «Радіо апаратобудування», «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» розпочинають навчання.

1989 рік – колектив технікуму обирає директором Дисковського Володимира Михайловича, кандидата технічних наук, колишнього завідуючого кафедрою загально технічного факультету. Відповідно до сучасних вимог переобладнуються кабінети та лабораторії, створено лабораторію обчислювальної техніки, закуповується обладнання, формується викладацький колектив.

1992 рік – урочисто вручено перші 103 дипломи випускникам технікуму. Майже всі отримали направлення на роботу до виробничого об’єднання "Олімп”.

1993 рік – відкрито нову спеціальність "Економіка підприємства”.

1994 рік – на посаді директора працює Дуженков Василь Данилович. Під його керівництвом починається новий етап в житті технікуму: збудовано нову майстерню, значно поповнився верстатний парк, реконструюється лабораторія обчислювальної техніки, закуповуються сучасні комп’ютери, множинна техніка, сучасна телеапаратура.

1995 рік – відкрито нову спеціальність "Бухгалтерський облік”.

2001 рік – відкрито нову спеціальність "Програмування для електронно- обчислювальної техніки та автоматизованих систем”.

2008 рік – рішенням обласного управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації технікум визнано одним із найкращих навчальних закладів Кіровоградської області і рекомендовано занести до переліку флагманів освіти України.

2008 рік – наказом Міністерства освіти і науки України № 999 від 04.11.2008 року навчальний заклад перейменовано в Державний вищий навчальний заклад "Світловодський політехнічний коледж”.

2010 рік – Світловодський політехнічний коледж – державний вищий навчальний заклад I рівня акредитації (ліцензія серія АВ № 482306 видана на підставі рішення ДАК від 07.05.2009 р., протокол № 77 (наказ МОН України від 12.06.2009 р. № 2411 Л), термін дії 01.07.2014 р. ), підпорядкований Міністерству освіти і науки України

2012 рік - відповідно до наказу №329 Міністерства освіти України від 22.03.12 коледж увійшов до складу КНТУ.

2014 рік - відкрито нову спеціальність - Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.


Презентацiя: СВІТЛОВОДСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ