» Експертні висновки акредитаційної експертизи

Експертні висновки акредитаційної експертизи

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" з метою проведення первинної акредитаційної експертизи у Світловодському політехнічному коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету працювала експертна комісія.

В ході роботи комісії були перевірені матеріали подані в самоаналізі коледжу, проведені комплексні контрольні роботи, перевірено матеріально-технічну та інформаційну базу СПК ЦНТУ.

За результатами проведеної перевірки складено Експертні висновки.

Фото Фото

Експертні висновки акредитаційної експертизи спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік"

Експертні висновки акредитаційної експертизи спеціальності 5.05050302 "Технологія обробки матріалів на верстатах та автоматичних лініях"