» » Звіт про виконання зобов'язань

Звіт про виконання зобов'язань

Інформація щодо реалізації навчальним закладом своїх прав і виконання зобов’язань за період 2014-2015 рр.

 

За попередні та звітний період Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного технічного університету, відповідно до Стаття 32. Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014):

 • розробив та реалізовує освітні (наукові) програми в межах ліцензованих спеціальностей:

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»,

5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»,

5.05090201«Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури»,

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»,

5.03050401«Економіка підприємства»,

5.03060901 «Бухгалтерський облік»,

5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

 • самостійно визначив форми навчання та організацію освітнього процесу;
 • приймає на роботу педагогічних та інших працівників;
 • сформував та в установленому порядку затвердив власний штатний розпис;
 • запровадив рейтингове оцінювання освітніх та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
 • надає додаткові освітні та інші послуги (у тому числі курси, з підготовки до вступу до ВНЗ) відповідно до законодавства;
 • самостійно розробляє та запроваджує власні програми освітньої та інноваційної діяльності;
 • присуджує ступінь молодшого спеціаліста здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання в СПК;
 • проводить на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами та іншими юридичними особами;
 • має власну символіку та запроваджує відповідну атрибутику;
 • застосовує різні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • використовує право звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління в сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти та бере участь у роботі над їх проектами;
 • веде фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та Положення про відокремлений підрозділ СПК КНТУ. Здійснює інші права, що не суперечать законодавству.

Також, відповідно до п.п. 3 зазначеної статті Закону СПК КНТУ:

 • вживає заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах працівників і здобувачів вищої освіти з притягненням винних до дисциплінарної відповідальності;
 • має внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • створює необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • оприлюднює на даному веб-сайті та інформаційних стендах інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.

в.о. директора СПК КНТУ І.В.Петров

скачать dle 10.2 КиноСвин


13-01-2015, 18:37

comments powered by HyperComments